Misumi

Linh Kiện Siết

Xem tất cả
Stock

PPSB6-15

20,122 đ 40,244 đ
Stock

CBSSTH3-6

12,407 đ 24,814 đ
Stock

ACB3-30

4,692 đ 9,383 đ

Linh Kiện Tự Động Hóa

Xem tất cả
Stock

MVPJF0.7

304,443 đ 608,886 đ
Stock

SRK10

194,470 đ 371,378 đ
Stock

MVEKN6-20

299,988 đ 465,005 đ

Dụng cụ gia công

Xem tất cả

Linh Kiện Khuôn Dập

Xem tất cả
Stock

GSN32-15

2,898,958 đ 5,797,916 đ
Stock

MSRB12-0.3

5,410 đ 10,819 đ
Stock

MSRB13-0.2

5,410 đ 10,819 đ
Stock

MSRB16-1.0

6,295 đ 12,590 đ

Linh Kiện Bảo Dưỡng Và Chế Tạo Máy

Xem tất cả
Stock

NSSW11.2

24,486 đ 48,972 đ
Stock

SGPNRJ6A

50,150 đ 100,299 đ
Stock

NPA71

53,301 đ 106,602 đ

Linh Kiện Khuôn Nhựa

Xem tất cả
Stock

TBS20-40-3

1,095,236 đ 2,190,472 đ
Stock

M-SB-38

421,842 đ 521,875 đ
Stock

MSTV6-25-0.5

769,986 đ 1,386,000 đ
Stock

M-CE12-95

4,370,758 đ 5,937,500 đ